Source code for ocrd_validators.ocrd_network_message_validator

"""
Validating ocrd-network messages
"""
from .constants import (
    MESSAGE_SCHEMA_PROCESSING,
    MESSAGE_SCHEMA_RESULT
)
from .json_validator import JsonValidator


[docs]class OcrdNetworkMessageValidator(JsonValidator): """ JsonValidator validating against the ocrd network message schemas """
[docs] @staticmethod def validate_message_processing(obj): return JsonValidator.validate(obj, schema=MESSAGE_SCHEMA_PROCESSING)
[docs] @staticmethod def validate_message_result(obj): return JsonValidator.validate(obj, schema=MESSAGE_SCHEMA_RESULT)